.

 

โรงเรียนสุเหร่าเขียว ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถาม 02-925-6151

 
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.224.100.134
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,460,115
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 
ข้าราชการครูและบุุคคากรสถานศึกษา


นายละออง กลมแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางจิรภา จาดบุญนาค
ชำนาญการพิเศษ


นายสำราญ จันทร์มาลี
ชำนาญการพิเศษ


นางกลอยใจ พัฒนคุณ
ชำนาญการพิเศษ


นางเย็นจิตร ศรีราม
ชำนาญการพิเศษ


นายสมศักดิ์ สุขไสใจ
ชำนาญการ


นางบุษบา มีสมสาร
ชำนาญการ


นางชลลดา เจริญสุข
ชำนาญการ


นายมานพ สุยาระ
ครู


นางจุรีรัตน์ ช่วยเกิด
ครู


นางสาวกฤติยา อุดอ้าย
ครู


นายวินัย พันธุ์พืช
ครู


นางสาวอนุสรา บัวอุไร
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนิกานต์ ทิวากรกุล
ครูผู้ช่วย


นางสาวสาคร ปานทอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนัฏฐิกา กองเพิ่มพูล
พนักงานราชการ


นางอัจฉราพร สุขไสใจ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุวิมล เต๊ะดอเลาะ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสาวิตตรี
ครูอึตราจ้าง


นายเดชบดินทร์ เอี่ยมสะอาด
อัตราจ้าง อบจ.


นางสาวศิริรัตน์ บังจันทร์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณริญทญา แน่นอุดร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ
ครูธุรการ


นางสาวปาริชาติ เจริญสุข
ครูพี่เลี้ยง
 
 
นายละออง กลมแป้น
ผู้อำนวยการ
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 เมษายน 2561
 
 
โรงเรียนสุเหร่าเขียว (Sulaokheoschool)
หมู่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Tel : 02-925-6151  Fax : 02-925-6151
Email : sulaokheoschool@gmail.com ผู้ดูแลระบบ นางสาวปริษา คงพูน